Cư Dân Mạng Kẩu Chiến Vì Lisa (BLACKPINK) Nhận Giải Thưởng Của Bộ Văn Hóa Thái Lan

Bangkok Post Here’s Lalisa “Lisa” Manoban appearing next to Kpop BLACKPINK where she’s from.

Nguang tin cho beats Lisa Sonn Dc Ji Thong Wattanakunathorn dan do (Lanh Doji Su Van Hoa), Anh Dou Su Ghi Nhun c Chin H Phu Tai Lan cho go tro like them with BLACKPINK, and you kach la luk hung đầu đưa xứ so that wang ra thi gia thong kwa kuyen luk mom, then this is go gop phon gia tan gia tru tru no kinh to.

Bộ trưởng Văn hoa Thái Lan Sermsak Pongpanich khen ngợi Lisa to ra xu hướng trong long người hâm mộ Thái Lan và quốc tế. Don’t forget Lisa when you get back to where you are, when you get there again.

I’m still where I’m alone, when I’m with Lisa and I’m alone Lalisa. Chong M.V. when he played in Phanom Rung in Buriam, where Lisa played, and played in Tai Lan. What’s wrong with you, what’s the truth?

When I played with Lisa (BLACKPINK), she played with Bo Van Hoa Tai Lan - in 2.

Lisa when she goes to Taylan with Lalisa.

Well, now I’ll see Lisa, that I’m going to Luk Chin Yuan Kin (that’s the name of the Thai) that’s my name. Yes, when you’re near Buriam. Here’s how to meet a girl from Ayutthaya who is going to visit Roti Sai Mai. ọc roti) go to Moo Krata (lẩu go to nướng) đã nâng cao mức độ phổ biến của I will return to Tai Lan. When there is a ban here, which already exists, as it already was when San Phum tren song tích cực.

Teo Truyon Thong Han Quoc, Lisa Doc Trong Nhun La Mot Chong Nhong Thai Nang Noi Bot, and Thon La Mot Trong Nhong Thai Nang, Bot, In 2020, I don’t know what I’m talking about. If you want him to be where he was, he was in the hoa and he was thrilled with what he did to make it. ht ế ở bat cứ nơi nao cô đặt chân đến.

Việc Lisa được Bộ Văn hóa Thai Lan vinh danh đang la củ chủ đề “hot” trend on Twitter. I’ve heard about Lisa, I’ve heard about Lisa, I’ve heard about her since 1997.

Once again, I was an anti-fan the last time Lisa fell in love with Crazy Horse and for a long time since then. Money this time.

“Người ta goi cô ta la hình mẫu tích cực cho giới trẻ trong khi cô ta múa thoát y trong quán rượu”, “Cô y truyền bá văn hoa bằng cách thoát y đ ể kiếm tiền”, “Vậy la những người nay xem việc, what about where are you going?”, “Lisa Lisa, what is that Crazy Horse already there?”…

As soon as I get there, I’ll answer you when I get to Lisa: “Lisa is going to come back the next day.” “Những kẻ vô dụng không biết lam g” ể hiện s ự tức giận trong các binh luận”, “Chúc mừng Lalisa, cô xứng đáng” được ton vinh, mặc kệ những kẻ thù ghét”…

When I played with Lisa (BLACKPINK), she played with Bo Van Hoa Tai Lan - in 3.

I’ll tell you what Lisa says about Crazy Horse.

Teo Bangkok Post, AllKpop

Source link

Leave a Comment