Israel, this is the best way to do it

Israel and Hamas established the State of Qatar and handed it over to Israel, and Islami Jihad asked it about reconstruction. Islami Jihad Harikiti Secretary General Sekreter Yardımcısı Muhammed el-Hindi, ‘herkese karşılık Herkesin serbest bırakılması’ denklemini kabul edeceklerini belirtip,” İsrail, tüm esirlerimizi serbest bırakmaya hazırsa biz de hazı rız” didi.

Islamic Jihad Harkiti, Israel in cezaevlerinde tutuğu tüm Filistinli esirleri bırakması halinde, kendilerinin de ellerindeki erkek rehineleri bırakabileceklerini duyurdu. Israel extradited Hamas and handed it over to Israel, and the Islamist asked Jihad about reconstruction.

Al Jazeera TV channel Konoshan Islami Jihad Harikiti General Secretary Yardımcısı Muhammad al-Hindi, esirler konusunda iki taraftan da ‘herkese karşılık Herkesin serbest bırakılması’ denklemini kabul edebileceklerini belirtti. Islamic Cihad Hareketi’nin Askeri kanadı Kudüs Seriyeleri’nin elindeki ISARILI kadın ve çocuklardan oluşan sivil esirleri teslim ettiğini hatırlatan Indian “Esirler is Konusunda iki taraftan da Herkese karşılık Herkesin serbest in ırak ılması denkle mini kabul edebiliriz. İsrail, tüm esirlerimizi serbest bırakmaya hazırsa biz de hazırız “I will be there for you.”

“SRAIL MAGPIE ŞERDINE 35 BİN TON BOMB ACTI”

Israel in esirleri Askeri yöntemle kurtaramadığını and dolayısıyla bu konudaki tercihinin zor olduğunu ifade eden Indian, Israel in savaşa hazırlanma niyetinde olduğunu göstererek müzakerelerin gidişatını da etkilemeye çal ıştığın I am happy. Hindi ‘düşmana güven olmadığı için’ kendilerinin of Her türlü gerilime hazır olduklarının altını çizdi.

Hindi, israel in artan kayiplarin goljesinde salderilara son fermek zurunda kalabelisijini savonorken, derinis guglerinen savaşchellarinen da sieberlirdi digil eflirendikin dosenlennen salderilarda au ldogono soylde i. Hindi, Gazi Şiridi’nin Ortalama 35 bin tons patlayıcı kullanıldığı ‘çılgın Bombardımana’ tanık olduğunu belirtti.

Source link

Leave a Comment