Leczenie WZW Typical C. Zalecenia PGE HCV 2023. Cz. 5. Sytuacje szczególne – koinfekcje z HBV/HIV, niewydolność nerek, uzależnienia, opieka w zakładach karnych – Wytyczne – Infekcje

November 20, 2023

professor. Dr. Harb. Noun medicine.Krzysztof Tomasiewicz1 (przewodniczący Grupy), Professor. Dr. Harb. Noun medicine.Robert Frisiak2,
Dr. Harb. Noun medicine.Jerzy Yarosiewicz3,professor. Dr. Harb. Noun medicine.Peter Makovsky4,professor. Dr. Harb. Noun medicine.Maugorzata Pavlovska5,professor. Dr. Harb. Noun medicine.Anna Pikaska6,professor. Dr. Harb. Noun medicine.Krzysztof Simon7, Dr. Harb. Noun medicine.Dorota Zarembuska Michaluk8

Vibrane Tracy de la Paxenta

  • Żółtaczka wszczepienna – czy jest bardzo zaraźliwa

  • Zakazeni HIV

  • Lark Waterlooby

  • Oyster wirusowe zapalenie wątroby (WZW)

  • WZW typepu C i przewlekłe zapalenie wątroby

  • Szczepienie przeciwko WZW typical A

  • Szczepienie przeciwko WZW typepu B

  • Zespół nabytego niedoboru odporności (AIDS)

  • Ostre wirusowe zapalenie wątroby u dziecka

  • Hepatitis B virus (HBV) is a typical hepatitis B virus

Source link

Leave a Comment